Milieu

De milieuwetgeving en milieuregelgeving zijn een complex geheel door de veelheid aan doorgevoerde wijzigingen en ontwikkelingen op zowel federaal, regionaal als Europees vlak.

Vanaf 1 januari 2018, verdwijnen de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning als afzonderlijke instrumenten.

Deze zijn verenigd geworden tot één geïntegreerde vergunning , nl. de omgevingsvergunning met één geïntegreerde aanvraagprocedure tot gevolg : 1 aanvraag, 1 openbaar onderzoek, 1 adviesronde, 1 besluit en 1 bevoegde overheid voor de luiken milieu en stedenbouw.

De aanvragen worden voortaan ingediend bij één digitaal loket, het Omgevingsloket.

De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde tijd tov de huidige milieuvergunning die voor een termijn van twintig jaar werd verleend.

Hierbij komen het milieuvergunningsdecreet en de VLAREM I te vervallen en maakt het plaats voor het omgevingsdecreet en het uitvoeringsbesluit over de omgevingsbesluit. VLAREM II, VLAREM III en VCRO blijven bestaan.

Met de invoering van de omgevingsvergunning, is op 1 april 2017, het departement Omgeving ontstaan uit de fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement Ruimte Vlaanderen.

Architecten Jacobs-Sneyers, werkt samen met erkende milieuconsultants. Deze begeleiden uw bedrijf door de jungle van omgeving-milieuwetgeving en bij de naleving/implementatie ervan.